آیین نامه اجرایی کارگروه آموزش و پژوهش

خلاصه اهداف و برنامه های پیشنهادی کارگروه آموزش و پژوهش انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند

الف: فراهم کردن زمینه های نظری و عملی ارتقای ظرفیت های اعضای انجمن در ایفای

نقش حرفه ای (تهیه کنند گی در سینمای مستند) در پروژه های کاری و اجرائیشان .

۱- تلاش برای ارتقای کیفی و بایسته وجوه علمی و توجه ویژه به امر پژوهش درموضوع فعالیت انجمن

۲- برقراری ارتباط بیشتر و مؤثرتر کارگروه با اعضاءِ فعال علاقه مند انجمن و کوشش برای افزایش آگاهی آنان در زمینه های آموزش و پژوهش، با شناسایی و دعوت پژوهشگران، مدرسان و دست اندرکاران عرصه مستند

از طریق:

ب: برگزاری کارگاه های تخصصی در هر دو زمینه یادشده

پ:آماده سازی بستروشرایط، تألیف، ترجمه و انتشار مقالات وکتابهای تخصصی مرتبط با فیلمسازی مستند درموضوعهای تکنیکی، آموزشی، پژوهشی و …

ج: برگزاری سمینارها و جلسه های، گفتگوهای تخصصی با حضور صاحب نظران درباره اهمیت و نقش پژوهش در تمامی آثار مستند، برای انتقال تجارب  و دانش حرفه ای آنان به اعضاء و دیگر مشتاقان.

د: نمایش آثار و فیلمهای مستند معتبر همراه با تحلیل تخصصی آنها و تمرکز بر چگونگی پژوهش در آن آثار.

۳- معرفی و رونمایی از کتابهای تخصصی و مرتبط، ، تألیف و چاپ شده از سوی اعضاء انجمن یا دیگر نویسندگان و پژوهشگران عرصه مستند

تبصره:کارگروه آموزش و پژوهش شامل یک دبیر و حداقل چهارعضو میباشد که همگی از اعضاء فعال انجمن صنفی انتخاب می شوند.