اساسنامه

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند تهران »

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند تهران »
ماده ۱ –  نام ، تعریف ، حوزه فعالیت ،مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :

۱-.۱ نام : انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران که در این اساسنامه به اختصار «انجمن » نامیده می‌شود .

۱-۲٫ تعریف : ” انجمن” تشکل صنفی کارفرمایی است که تهیه‌کنندگان فیلم‌ها و برنامه‌های مستند (تلویزیونی، سینمایی و سایر رسانه‌ها) را در برمی‌گیرد.

۱-۳٫حوزه فعالیت :  حوزه فعالیت انجمن، حوزه جغرافیایی استان تهران است.

۱-۴٫ مدت فعالیت : از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.

۱-۵٫ اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ایران تهران، خیابان بهار جنوبی ، کوچه سمنان، پلاک۲۳ ، خانه سینما ،تلفن: ۷۷۵۳۴۹۲۲ ، فکس:۷۷۵۲۱۲۶۶

تبصره: هیأت مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که ایجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اطلاع دهد.

ماده ۲ – هدف

  در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل می‌شود.

ماده ۳ وظایف انجمن

۳-۱-گسترش و ترویج هنر_ صنعت سینمای مستند.

۳-۲- ایفای نقش فعال در تدوین سیاست های فرهنگی و اقتصادی سینمای مستند.

۳-۳- اعتلا و ارتقاء سطح کیفی و کمی سینمای مستند.

۳-۴-حفظ و حراست از حقوق مادی و معنوی تهیه کننده سینمای مستند.

۳-۵-تقویت حرفه تهیه کنندگان مستند و فعال کردن هرچه بیشتر اعضا با گسترش زمینه کار و اموزش های ذیربط.

۳-۶- تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.

۳-۷- تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن.

۳-۸- برگزاری رویدادهای مرتبط با سینمای مستند از جمله (جشنواره های ملی و بین المللی و بازار فیلم و کارگاههای تخصصی و نمایشی و هفته های فیلم در داخل و خارج از کشور)

۳-۹- ایجاد زمینه‌های مناسب برای شناساندن هویت فرهنگی و ملی خود به مخاطبان داخلی و خارجی .

۳-۱۰- تبیین و تحکیم جایگاه سینمای مستند نزد نهادهای سیاست گذار ذیربط، شبکه های تلویزیونی، سازمانها، نهادها و موسسه های فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی دولتی و خصوصی.

۳-۱۱- جلب همکاری و حمایتهای معنوی، مالی و تدارکاتی سازمانها، نهادها و موسسه های مختلف برای تقویت گسترش سینمای مستند.

۳-۱۲- تلاش در زمینه های معرفی سینمای مستند ایران به مراکز فرهنگی و آموزشی و شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای جهان و حضور موثر در عرصه های بین المللی.

 ۳-۱۳- پشتیبانی و حمایت از فروش , عرضه و توزیع آثار مستند سینمای ایران و ایجاد شرایط مناسب برای تولیدهای مشترک.

۳-۱۴- ایجاد امنیت شغلی , حراست از حرفه تهیه کنندگی آثار مستند , حمایت از حقوق صنفی و بوجود آوردن تسهیلات تأمین اجتماعی و سایر موارد برای اعضا , با بهره گیری از امکانات قانونی, حقوقی و مشاوره یی .

۳-۱۵-  ایجاد ارتباط و همکاری با سازمانها و شخصیتهای فرهنگی و هنری و دیگر صنف ها و مراکز سینمایی برای پیشبرد سینمای مستند.

۳-۱۶- تاسیس مرکز اطلاعات حرفه یی و تخصصی , آرشیو نوار , فیلم , عکس و منابع خبری و اطلاعاتی در زمینه سینمای مستند ایران و جهان .

۳-۱۷- تلاش در راستای تدوین استانداردهای حرفه یی و پیشنهاد و تصویب آئین نامه ها و قوانین لازم برای حمایت از این صنف و حمایت از حقوق مولفان سینمای مستند.

۳-۱۸- تشکیل و تأسیس هر نوع شرکت تعاونی برای تهیه و تامین نیازهای مشترک اعضا در چهار چوب قوانین موجود با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

۳-۱۹- تشکیل شورای داوری انجمن جهت حل مشکلات حقوقی و اختلافهای احتمالی اعضا ء با خود یا دیگران. و ارجاع دعاوی مطروحه  به مراجع داوری خانه سینما حسب مورد و نیاز.

۳-۲۰- انجام امور انتشاراتی و تبلیغاتی در چهارچوب قوانین جهت انعکاس نظرها و دیدگاههای انجمن و افزایش آگاهی های حرفه یی و تخصصی اعضا.

 

ماده ۳- وظایف انجمن  :

۳-۱٫ ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن.

۳-۲٫کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۳-۳٫جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن .

۳-۴٫ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

  ۳-۵٫ حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی. 

 ۳-۶٫ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۳-۷٫ شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی .

۳-۸٫ پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.

۳-۹٫ همکاری با سایر انجمن های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.

۳-۱۰٫ انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوقی قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

ماده ۴ شرایط عضویت :

۴-۱٫تابعیت ایران.

۴-۲٫ حداقل سن۲۳ سال تمام.

۴-۳٫ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۴-۴٫حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

۴-۵٫ شاغل در حرفه تهیه‌کنندگان سینمای مستند در حوزه فعالیت انجمن .

۴-۶٫ نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .تبصره : تهیه کننده ی فیلم یا اثر مستند سینمایی , شخصی حقیقی یا حقوقی است که با اعمال مدیریت مالی و اجرایی کیفی و کمی , با اتکاء به تخصص , تجربه و اعتبار , بتواند از طریق سرمایه گذاری یا تامین سرمایه به تولید و عرضه ی رسانه ای فیلم و یا هر اثر مستند سینمایی دیگر بپردازد و در قبال عوامل تولید مسئول باشد

۴-۷٫ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۴-۸٫ پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.

۴-۹٫ تایید صلاحیت حرفه یی متقاضی بر مبنای مفاد اساسنامه ،مجموعه مقررات،روشها و آیین نامه عضو گیری انجمن به تشخیص هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۱- چنانچه  متقاضی عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایش از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود  می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند.  تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره ۲ در صورتی که عضو انجمن یکی از شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .

تبصره ۳- عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ‌کس را نمی‌توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.

 

ماده ۵ علل تعلیق عضویت :

۵-۱٫عدم پرداخت به موقع حق عضویت.

۵-۲٫عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن.

۵-۳٫ از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ۴ این اساسنامه به.

۵-۴٫ تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از ۶۰ ماه.

۵-۵٫ حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.


تبصره۱
 مرجع تشخیص بندهای ۱ تا ۴ هیأت مدیره است. 

تبصره۲: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره۳: ” عضو تعلیقی ” تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی ، در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت، عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

تبصره ۴: چنانچه عضوی حداکثر ۳ ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند ، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید.

ماده۶: نحوه لغو عضویت

۶-۱٫ چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ اعلام رسمی و کتبی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

۶-۲٫ لغو عضویت به درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

ماده ۷- منابع مالی انجمن :

۷-۱٫ هزینه ثبت نام برای عضویت، که تنها یک بار دریافت می شود.

۷-۲٫ حق عضویت سالانه.

۷-۳٫کمک‌های داوطلبانه اعضای انجمن .

 ۷-۴. کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند وهمینطور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 

۷-۵٫ درآمدهای ناشی از فعالیت های فرهنگی از قبیل نمایش فیلم، برگزاری رویدادهای فرهنگی، کارگاه آموزشی و غیره

 

ماده ۸- عضو باید باتوجه به ماده ۷ همه ساله حق عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کند.

تبصره ۱: مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام  و حق عضویت دریافت می‌شود، پس دادنی نیست.

تبصره ۲: دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره دار و به امضا رییس هیأت مدیره و خزانه دار باشد.

تبصره ۳: هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.

ماده ۹- ارکان انجمن عبارتند از:

  • مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس

ماده ۱۰ مجامع عمومی

۱۰-۱٫ مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دو صورت “عادی” و “فوق العاده”  تشکیل می شود.

۱۰-۲٫ برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل ۲۰ روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز کاری بیشتر باشد.


تبصره۱: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
 

۱۰-۳٫ دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.

۱۰-۴٫ رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیات مدیره  و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند،  به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد.

تبصره ۲:  هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد، وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.

۱۰-۵٫ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب ازدست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره ۱: اعضا هیأت رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت درهیأت مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که مجمع عمومی کمتر از ۲۰ نفر باشد).

تبصره ۲ : در صورتی که هیأت رئیسه و هیأت نظارت درستی اعتراض را بپذیرد، هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.

تبصره ۳: برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره۴: هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.

تبصره ۶: هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند . ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرتبه بعدی  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود.تبصره۵: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه آن مجمع می رسد .یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

۱۰-۶٫ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف اند  حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند .

۱۰-۷٫ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد . چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد‌، مشروط به آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد.

تبصره ۱ مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.

تبصره ۲- تصمیمات مجامع عمومی “عادی” و “عادی به طور فوق العاده” در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد .

 

 


ماده ۱۱ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
 

۱۱-۱٫ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل  هیأت مدیره و بازرس  و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.

۱۱-۲٫ شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن .

۱۱-۳٫تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن .

۱۱-۴٫شنیدن ، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.

تبصره۱: بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.

۱۱-۵٫ دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن .

۱۱-۶٫ تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .

۱۱-۷٫ بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است .

۱۱-۸٫ تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ، تعلیق عضویت شده اند، یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.

۱۱-۹٫تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره .

۱۱-۱۰٫ تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسیس تعاونیها.           

۱۱-۱۱٫تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.

۱۱-۱۲٫تصویب میزان هزینه حق ثبت نام و حق عضویت سالانه و یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد که در جلسه مجمع موسس ۲۴/۸/۹۵ با رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه به هیأت مدیره تفویض شد.

۱۱-۱۳٫تصمیم گیری درخصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.

۱۱-۱۴٫ مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد. 

 

 

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده  

۱۲-۱٫ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

۱۲-۲٫ مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد. به شرط آن که  در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.

تبصره ۱:موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

تبصره۲: انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.

تبصره۳: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیات تصفیه را تعیین کند.

 

ماده ۱۳: هیأت مدیره

۱۳-۱٫ هیأت مدیره دارای۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی  با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

 ۱۳-۲٫ هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای  هیأت مدیره یا اعضای انجمن – به جز بازرس-  یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند . 

۱۳-۳٫ هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  تسلیم کند .

۱۳-۴٫ جلسات عادی هیأت مدیره هر۱۵روز  یک بار تشکیل و با حضور  اکثریت اعضا ( حداقل۳ نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نایب رییس یا یک سوم  اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود .

تبصره ۱: خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. میزان حق الزحمه  هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره ۲: غیبت اعضای هیات مدیره در پنج جلسه متوالی، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از سه ماه نباشد یا هفت جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.

تبصره ۳ : اعضاء علی البدل هیئت مدیره میتوانند به اختیار و بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند

۱۳-۵٫ هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه مصوبات مجمع عمومی را به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند، و نیز صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار، رییس یا دبیر) را به بانک معرفی کند.

۱۳-۶٫ رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.

۱۳-۷٫ در صورت استعفا ،فوت،ازدست دادن شرایط عضویت ، لغو عضویت یا غیبت (با توجه به مفاد تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳) اعضای هیات مدیره ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره ۱: برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره – با توجه به  مفاد بند۷ ماده ۱۳ – انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می شود .

تبصره ۲: در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند ( به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره ) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.

۱۳-۸٫ هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات  مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.

تبصره ۱: هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

 

 

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱۴-۱٫ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.

۱۴-۲٫ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن ( دفتر مجامع    دفتر مصوبات هیأت مدیره دفاتر مالی – دفتر عضویت).

۱۴-۳٫دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.

۱۴-۴٫ بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن .

۱۴-۶٫ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن .۱۴-۵٫ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی .

۱۴-۷٫ تعیین محل رسمی دفتر انجمن.

۱۴-۸٫ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۱۴-۹٫ بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

۱۴-۱۰٫ همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۴-۱۱٫ وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و عمومی درحدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن .

۱۴-۱۲٫ اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به بند ۹ ماده ۱۱٫

۱۴-۱۳٫ بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .

۱۴-۱۴٫تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

۱۴-۱۵٫ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع  قانونی مرتبط.

۱۴-۱۶٫تشکیل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبیل کارگروه نمایش، کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی،کارگروه رفاهی و سایر کارگروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند۱۰ماده ۱۱٫

 

ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره :   

۱۵-۱٫ مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.

۱۵-۲٫ اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .

۱۵-۳٫ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن ، برای اجرا و پی گیری آن.

۱۵-۴٫ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد. 

۱۵-۵٫ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن . ( با توجه به مفاد بند ۶ ماده  ۱۳ و تبصره آن )

۱۵-۶٫ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیات مدیره بر عهده رییس قرار می گیرد.

تبصره:  قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.

 

ماده ۱۶ –  به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره “دبیرخانه انجمن” در مرکز اصلی انجمن دایر می شود.

۱۶-۱٫ مسئول مستقیم “دبیرخانه” دبیر انجمن است .

 ۱۶-۲٫ دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس  هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.

 

ماده ۱۷ وظایف و اختیارات دبیر :

۱۷-۱٫ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک ، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن  .

۱۷-۲٫ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن .

۱۷-۳٫تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

۱۷-۴٫ تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.

۱۷-۵٫ ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن.

۱۷-۶٫ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرس. 

۱۷-۷٫ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.

۱۷-۸٫ انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسوول هستند .

 

ماده ۱۸- خزانه دار

۱۸-۱٫ خزانه دار مسوول امور مالی انجمن است.

 

ماده ۱۹ -وظایف و اختیارات خزانه دار:

۱۹-۱٫ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن .

۱۹-۲٫ اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن .

۱۹-۳٫ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط .

۱۹-۴٫ نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن .

۱۹-۵٫ ثبت دریافت‌ ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن .

۱۹-۶٫ پیش بینی بودجه و حق های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.

تبصره ۱-  خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضا خود و رئیس هیأت مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.


ماده ۲۰- بازرس
 

۲۰-۱٫ بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت ۱ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مانعی ندارد.

۲۰-۲٫ در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.

 

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات بازرس :

۲۱-۱٫ نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی “عادی” و “فوق العاده”.

۲۱-۲٫ رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن .

تبصر۱: در صورت درخواست بازرس، رئیس هیات مدیره موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن  را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین ، در اختیار او بگذارد.

 

۲۱-۳٫ پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به هیات مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲۱-۴٫ رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی .

۲۱-۵٫ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۲۱-۶٫ شرکت در جلسات هیأت مدیره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق رای .

تبصره۱: بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.

ماده۲۲- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴ باید دارای شرایط زیر باشند

۲۲-۱٫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۲-۲٫ عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.

۲۲-۳٫عدم عضویت همزمان در هیات مدیره ، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر .

۲۲-۴٫حداقل ۵ سال عضویت مستمر در انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند.

۲۲-۵٫ تهیه ی دست کم۷ فیلم یا اثر مستند سینمایی به مدت جمعا”۲۵۰ دقیقه درچرخه آزادتولید‹خارج ازوظیفه ی اداری› وبا کارگردانهای مختلف.

تبصره۱: در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن ، سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه سینمائی باشد.

 

ماده ۲۳-  هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانو نهای مربوط فاقد دارایی باشند  هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۴- مهر انجمن پس از تصویب هیأت مدیره و تایید وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی قابل استفاده است. تغییر مهر صنفی بدون تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیرقانونی و قابل پیگرد است.

ماده ۲۵- مسوولان انجمن، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند . 

 

ماده ۲۶- انجمن در موارد زیر منحل می شود:

۲۶-۱٫ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.

۲۶-۲٫ گذشت ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع عمومی، به موجب ابلاغ کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

۲۶-۳٫ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره۱:  انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.

تبصره ۲:  از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره ۴: چنانچه انجمن براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تصفیه ای از بین اعضای باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

 ماده ۲۷ چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس می تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد.  همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است وضعیت انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. 

 

ماده ۲۸- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد .

ماده ۲۹- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده ۳۰- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است.

 

ماده ۳۱- این اساسنامه در۵ فصل و ۳۱ ماده و۱۴۲  بند و ۴۱ تبصره در تاریخ  ۲۴/۸/۱۳۹۵ با اکثریت آرا  به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران رسید .