پیش نویس آئین­نامه کارگروه تعاون ورفاه

در جهان فعلی وضعیت هنرمند گاه به هیچ انگاشته می شود. درد و گرفتاری و افسردگی آنهایی که دغدغه اشان خلق و رویش و پویش است در چرخه های سرمایه و گردش های اقتصادی دیده نمی شود و اندوه و سرخوردگی بر پیکره هنرمند مستولی می شود . مهمتر از همه این مصائب بی اعتمادی هنرمند به کنش ها و جهش ها بستر سردی را برایش می گستراند . تنها راه گریز باور است . اعتماد است . و از همه بالاتر همبستگی برای رویارویی و تغییر شرایط . مصداق گفته شاعر شریف وطنی، حمید مصدق است که گفت «این درد مشترک هرگز جداجدا در مان نمی شود». ما بهم پیوستیم تا با پشتیبانی و نفس گرم و باور شما کارگروهی تشکیل دهیم برای حرف زدن و یکرنگ شدن . برای یافتن راههایی که از این پیچیده گی و تسلیم بگریزیم .

این کارگروه تلاش دارد به منظور ساماندهی و نظام مند نمودن خدمات و تسهیلات رفاهی اعضا، با ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات رفاهی موجب افزایش کارایی، تعامل، شور، نشاط و انگیزه در بین اعضا گردد.

به این ترتیب دستوالعمل خدمات و تسهیلات رفاهی که توسط این کارگروه تنظیم و تدوین شده است به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد

ماده یک- اعضای کارگروه تعاون و رفاه انجمن صنفی تهیه کنندگان سینما مستند تهران

۱-۱  کارگروه تعاون و رفاه شامل یک دبیر و حداقل چهار عضو است که  همگی از اعضای فعال انجمن صنفی انتخاب شده و به صورت افتخاری در این کارگروه فعالیت می نمایند.

۲-۱  دبیر کارگروه تعاون و رفاه توسط هیات مدیره انجمن انتخاب می شود. وظیفه دبیر این کارگروه عبارت است از:

– دعوت از اعضای کارگروه و پیشنهاد آن به هیات مدیره برای تایید نهایی

– برگزاری جلسات تعاون و رفاه به صورت  ماهیانه و در صورت لزوم هر دو هفته یکبار

– تنظیم صورتجلسه جلسات تعاون و رفاه و ارائه به هیات مدیره

– آسیب شناسی آیین نامه و قواعد موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیات مدیره

۳-۱  اعضای کارگروه تعاون و رفاه با پیشنهاد دبیر کارگروه به هیات مدیره معرفی می‌شوند. اعضا پس از تایید نهایی موظف به رعایت مفاد آیین نامه و حضور فعال در جلسات تعاون و رفاه  هستند.

۱-۴ جلسات کارگروه رفاه و تعاون با حضور دست کم سه نفر از اعضای کارگروه تعاون و رفاه رسمیت می‌یابد.

۲-۱  وظیفه ی کارگروه رفاهی خدمت رسانی به  اعضایی که عضویت آنها توسط هیأت مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند تایید و نهایی شده باشد.

وظایف و خدمات کارگروه رفاهی

۱ نشست با ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی برای اعضا. امکاناتی چون:

– بیمه های تکمیلی مختلف

– استخرها و اماکن ورزشی

– بن های مختلف

– تعاونی مسکن

-تاسیس صندوق پس انداز و پرداخت وام به اعضا.

– استفاده از امکانات مختلف رفاهی هتل ها و مراکز تفریحی ارگان های مختلف

– ایجاد تعامل با اژانس های هواپیمایی ( مسافرتی )

– لیست کردن دفتر خدمات تجهیزات سینمایی و گرفتن تخفیف های ویژه برای اعضا

– نشست با مسولین ( شهرداری) جهت استفاده از خدمات “پردیس های سینمایی برای اعضا

– تشکیل جلسه با بخش های فرهنگی سفارت خانه های مختلف جهت تسهیل در صدور ویزا برای اعضای صنف با کمک و همکاری کارگروه بین الملل

– برسی امکانات تک تک اعضا و توانایی های فردی انها به طور مستقل جهت ارایه به سایر عضوهای انجمن ( با همراهی کارگروه ارتباطات )و …

– برگزاری تورهای ( تفریحی – پژوهشی ) با همکاری کارگروه آموزش و ارتباطات

– معرفی عضو برتر صنف به هیت مدیره بر اساس پارامترهای مصوب مانند:

( الف) کسب موفقیت در یکی از فستیوال های داخلی و خارجی

(ب) همکاری سختکوشانه و ارتباط مداوم با صنف مانند: ارایه مقالات تخصصی به سایت انجمن، ارایه طرح های بدیع و خلاقانه به کارگروه های مختلف و …

(ج) فراهم کردن تسهیلات ویژه برای اعضاء