دانلود فرم ثبت نام و لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

متقاضیان محترم جهت عضویت در انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستقل سینمای مستند، لطفا پس از پر کردن فرم مربوطه و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دفتر انجمن واقع در تهران- خیابان انقلاب-خیابان وصال شیرازی – نبش کوچه شفیعی- پلاک۲۸-خانه سینما شماره ۲ مراجعه فرمایند.

دیدگاه ها بسته شده است