“برگزاری مجمع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران”

“برگزاری مجمع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران”

آگهی برگزاری مجمع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت می شود که در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۴/۰۰ در محل خانه سینما شماره یک واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک ۲۹، سالن سیف الله داد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده
۱- مشخص شدن سال مالی انجمن در اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی
۱- تصمیم گیری در خصوص اعضای تعلیقی
۲- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
۳- ارائه گزارش بازرس و خزانه دار
۴- برگزاری انتخابات بازرس (اصلی و علی البدل)
۵- برگزاری انتخابات عضو دوم علی البدل هیأت مدیره

هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *