دهه 90

مرداد ۳, ۱۳۹۷

هیات مدیره ۱۳۹۵

رامین حیدری فاروقی سید حسین حقگو سام کلانتری محمد شکیبانیا سعید رشتیان محسن رمضان زاده بازرس: مهدی شاهمهمدی بازرس علی البدل: محمدرضا دزفولی
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

هیات مدیره ۱۳۹۷

رئیس هیات مدیره: رامین حیدری فاروقی نائب رئیس: علیرضا حسینی خزانه دار: سام کلانتری دبیر: محمد شکیبانیا عضو اصلی: محمد صوفی عضو الالبدل: محسن رمضان زاده […]