مصاحبه

تیر ۲۶, ۱۳۹۸

مرتضی رزاق کریمی: سینمای مستند وارد چرخه اقتصادی شده است

مرتضی رزاق کریمی، ورود سینمای مستند به چرخه اقتصادی را عاملی برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی معرفی کرد. مرتضی رزاق کریمی درباره وضعیت فعلی سینمای مستند گفت: […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

معرفی آثار راه یافته به یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

رئیس یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران، اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

حیدری فاروقی: جشن مستقل سینمای مستند ایران فرصت تحلیل را ممکن می‌کند

رامین حیدری فاروقی، برگزاری رویدادی همچون یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران را اقدامی نیکو در جهت فراهم شدن فرصت تحلیل قلمداد کرد. حیدری فاروقی در […]