عضوگیری

آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دانلود فرم ثبت نام و لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

متقاضیان محترم جهت عضویت در انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستقل سینمای مستند، لطفا پس از پر کردن فرم مربوطه و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز […]