پوسترها

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

نمایش مستند «ها سوخته» در خانه هنرمندان ایران

نمایش مستند «ها سوخته» در خانه هنرمندان ایران برنامه هفته جاری سه شنبه های مستند به نمایش مستند «ها سوخته» به کارگردانی لیلا امینی اختصاص دارد. […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

نمایش مستند «فردوسی و مردم» در خانه هنرمندان ایران

نمایش مستند «فردوسی و مردم» در خانه هنرمندان ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای برجسته و شاعر سرفراز میهن مان، از دیرباز همواره مورد توجه استادان، […]